1. online KT SSS 2020 - 21

Názov je povinný a musí mať aspoň 4 znaky.
Turnaj skončil
24. októbra 2020
Martin, Slovakia
36

Základné info

Dátum: 24. októbra 2020
Adresa: Martin Slovakia
Popis: Nikam necestujte, hráme online na stránke herna.net

Pravidlá

Párovací systém: Švajčiarsky
Počet kôl: 7
Organizácia: Slovenský spolok SCRABBLE
Typ ELA: Standard
Elo nebude zmenené
Tempo zápasu: 20 minút na hru
Priradenie bodov: Na základe skóre - Ak hra skončí 10:5 víťaz dostane 1 bodov, porazený 0, remíza 0.5. BYE dostane 1 bodov a 20 skóre. Skóre sa môže použiť ako pomocné hodnotenie.
Pomocné hodnotenia:
  1. Počet výhier
  2. Stredný Buchholz
  3. Buchholz
  4. Skóre
Čakacia doba: 10 minút
Maximálny počet hráčov: Neobmedzený

Ceny

Ceny: Poháre pre hráčov, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach

Harmonogram

24. októbra 2020: 9:00 - 1. kolo 10:00 - 2. kolo 11:00 - 3. kolo 13:00 - 4. kolo 14:00 - 5. kolo 15:00 - 6. kolo 16:00 - 7. kolo 17:00 - oficiálne výsledky

Registrácia

Trvanie: 5. októbra 2020 - 22. októbra 2020
Inštrukcie: Prihlasovanie cez formulár na stránke hramescrabble.sk
Štartovné: 3 € členovia SSS, 5 € ostatní
Platba: Na účet SSS

Ostatné Informácie

Oproti minulej sezóne nastalo mierne zvýšenie štartovného, čím chceme aspoň čiastočne pokryť náklady na zakúpenie SWIPS-u.